Aparatologia

L’aparatologia engloba una varietat d’avançades tècniques i tecnologies que ens permeten realitzar diferents tractaments de bellesa de forma no invasiva però de manera molt específica, tant per a tractaments facials com corporals. 

Tractaments

Radiofreqüència corporal 60′ / 66 € Bono 8 + 2 / 528 €
Cavitació 60′ / 66 € Bono 8 + 2 / 528 €
Presoteràpia 30′ / 20 € Bono 8 + 2 / 160 €