Depilació

El nostre equip de professionals disposa d’una gran experiència en depilació tant en homes com en dones. Escull entre la depilació amb cera o el làser de díode per eliminar tot el pèl d’una forma eficaç i duradora.

Depilació cera

  Dona Home
Cames senceres 22 € 28 €
Aixelles 8 € 10 €
Angonals 8 € 10 €
Braços 12 € 18 €
Mitges cames 14 €
Avantbraç 9 €
Angonals brasileres 15 €
Pubis integral 21 €
Glutis 12 € 15 €
Línia Alba / Perianal 7 €
Celles 8 €
Disseny de celles 12 €
Llabi superior o mentó 6 €  
Abdomen 12 €
Pectoral 12 €
Esquena 25 €
Espatlles 10 €

Depilació amb làser de Diodo

Zona S
Dona: aixelles, angonals, llabi superior, mans, línia alba, patilles, galtes, arèola, intermamària, mentó o perineal.
Home: aixelles, angonals, avantbraç, orelles, nas, triangle lumbar, espatlles o clatell.
25 € / sessió. Comprant 5 sessions. Si compres només una sessió, 45 €
Zona M
Dona: mitges cames, angonals brasileres, glutis o braços sencers.
Home: dorsals, glutis, braços sencers, lumbars, pectorals o abdomen.
35€ / sessió. Comprant 5 sessions. Si compres només una sessió, 60 €
Zona L
Pack Home: Pectoral + Abdomen o Esquena sencera. Regal de 5 sessions d’aixelles o espatlles.
Pack Dona: Mitges cames + Angonals Brasileres + Aixelles o Pubis sencer. Regal de 5 sessions perianal.
79€ / sessió. Comprant 5 sessions. Si compres només una sessió, 120 €
Zona XL
Cames senceres + Angonals Brasileres + Aixelles
999€ / sessió. Comprant 5 sessions. Si compres només una sessió, 200 €