Aparatologia

L’aparatologia engloba una varietat d’avançades tècniques i tecnologies que ens permeten realitzar diferents tractaments de bellesa de forma no invasiva però de manera molt específica, tant per a tractaments facials com corporals. 

Tractaments

Radiofreqüència corporal   60 min.
Cavitació   60 min.
Presoteràpia   30 min.
BONO 8 + 2